Praktyczna szkoła zawodu

 

Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Wartość projektu: 319 620,06 zł

Wartość dofinansowania: 319 620,06 zł

 

Okres realizacji: 2016-09-01 do: 2019-02-28

 

Opis projektu:

Projekt Praktyczna szkoła zawodu jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI ze szkołami gastronomicznymi i przemysłu spożywczego oraz Altawiana w Walencji Hiszpania.

 

Celem głównym projektu jest transfer od partnera ponadnarodowego, zaadaptowanie i wdrożenie nowych rozwiązań (lista kluczowych kompetencji, model tutoringu, model współpracy z przedsiębiorcami) zwiększających zdolność do zatrudnienia uczniów Zespółu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie (ZSG) oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie (ZSPS) kształcących się w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych poprzez dostosowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Problemami, które chce rozwiązać Fundacja są niedostosowanie umiejętności zawodowych uczniów do potrzeb pracodawców oraz niewystarczająca współpraca pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych a pracodawcami.

 

Projekt polega na wypracowaniu i wdrożeniu w polskich szkołach nowych rozwiązań i produktów:

- lista kluczowych kompetencji i wartości,

- model tutoringu,

- model współpracy z pracodawcami,

- plan dostosowania pracowni zajęć praktycznych do potrzeb pracodawców,

- model doskonalenia nauczycieli zawodu do potrzeb rynku pracy.