BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
WYNIKI NABORUDo naboru przystąpiło sześciu kandydatów.

Z czego trzy kandydatury spełniały wymogi formalne.

Po zakończeniu rekrutacji nie został wyłoniony kandydat na stanowisko sekretarz szkoły.

Dyrektor Paweł Maślej