Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów

 

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Ewa Całus zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

 

Od 6 do 27 czerwca 2019 r. będą odbywać się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów’’.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

 

Aby wziąć udział w konsultacjach należy dostarczyć wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2019 r. na:

 

• adres poczty elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl ,

• numer faksu 12 616 52 01,

• adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów’’ [pdf] [word]

- Załącznik do uchwały

- Formularz konsultacyjny

- Raport z konsultacji