BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

W INSTYTUCIE KULTURY WILLA DECJUSZA

 

Nazwa stanowiska: Koordynator Centrum Konferencyjnego

 

Oferujemy:

1. Pracę w nowopowstałej Instytucji Kultury

2. Możliwość rozwoju zawodowego

3. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

1. Doświadczenie w branży

2. Dyspozycyjność

3. Samodzielność i odpowiedzialność

 

Wymagania dodatkowe:

1. Pozytywne nastawienie i chęci do pracy

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Pozyskiwanie klientów poprzez prowadzenie działań marketingowych

2. Prowadzenie strony internetowej oraz nadzór na działaniem kont/profili centrum konferencyjnego

3. Przygotowanie umów najmu i doprowadzenie do ich zawarcia

4. Utrzymywanie kontaktu z klientem przed, w trakcie i po wydarzeniu

5. Przygotowanie przestrzeni do realizowanych wydarzeń

6. Nadzór nad przebiegiem wydarzeń

7. Koordynacja logistyki, techniki oraz obsługi wydarzeń komercyjnych

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo

2. Stanowisko: Koordynator Centrum Konferencyjnego

3. Wynagrodzenie miesięczne zgodne z Regulaminem wynagrodzeń Instytutu Kultury Willa Decjusza oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy

 

Zgłoszenia na ogłoszony nabór składa się osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@willadecjusza.pl lub listownie na adres Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, w terminie do 15 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

 

dr hab. Dominika Kasprowicz

Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza Koordynator Centrum Konferencyjnego