ZAKAMYCZE – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 maja 2019 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 12 lipca 2019 r.


powrótPowrót do strony głównej planu