BIP MJO - XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie

DYREKTOR XXI LO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nauczyciel języka angielskiego

 

1. Wymagania formalne

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

2. Wymagania dodatkowe

- zaświadczenie z OKE - egzaminator

 

3. Zakres obowiązków

...............................(treść)............................

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 18/18 etatu
 • zatrudnienie od 1 września 2019 r. Vacat
 • umowa o pracę na podstawie KN
 • miejsce pracy: XXI Liceum Ogólnokształcące

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • oświadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Tysiąclecia 15 do 30.06.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

 

7. Ilość etatów

1 etat

 

 

Dyrektor Anna Rymaszewska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie ()