BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

INSTYTUT KULTURY WILLA DECJUSZA

ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w Biurze Dziedzictwo Kulturowe Europy

 

Wykonywane czynności:

1. Przygotowywanie i realizacja wszystkich faz programów realizowanych przez Biuro Dziedzictwo Kulturowe Europy IKWD, jak:

- kontakt z partnerami, uczestnikami i ekspertami;

- realizacja zadań;

- obsługa wydarzeń;

- sprawozdawczość: dokumentacja, monitoring, ewaluacja.

2. Udostępnianie kompleksu pałacowo-parkowego Willi Decjusza grupom oraz otwartej publiczności.

3. Współpraca przy przygotowaniu wydawnictw IKWD.

4. Inicjowanie nowych zadań oraz opracowywanie koncepcji.

5. Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy oraz przygotowywanie aplikacji grantowych.

6. Koordynacja międzynarodowych, narodowych i lokalnych programów o charakterze edukacyjno-artystycznym, m.in.: wydarzenia artystyczne, wystawy, seminaria, warsztaty, spotkania tematyczne i inne.

7. Współpraca ze stażystami i wolontariuszami.

 

Oferujemy:

- pracę w nowopowstałej Instytucji Kultury,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- pozytywnego nastawienia i chęci do pracy,

- dyspozycyjności.

 

Mile widziane:

- doświadczenie w branży,

- gotowości do podjęcia zatrudnienia w nieodległym terminie.

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Instytut Kultury Willa Decjusza zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać do 10 czerwca 2019 roku na adres rekrutacja@willadecjusza.pl. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Instytucie Kultury Willa Decjusza - specjalista w Biurze Dziedzictwo Kulturowe Europy.