BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące bilansu:

 

KSOS Bilans 2019

 

KSOS Informacja dodatkowa za rok 2019

 

KSOS RZiS 2019

 

KSOS Zestawienie zmian w funduszu jednowstki 2019

 

 

 

 

KSOS Bilans 2018

 

KSOS Informacja dodatkowa za rok 2018

 

KSOS RZiS 2018

 

KSOS Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018