BIP MJO - Biblioteka Kraków

Plan finansowy Biblioteki Kraków na rok 2019 r.

 

 

lp. wyszczególnienie  kwota 
 1  Dotacja podmiotowa - działalność kulturalna instytucji  23.082.500 zł
 2  Dotacja podmiotowa - zadania Rady Dzielnic  221.000 zł
 3  Dotacja celowa – zadanie inwestycyjne  405.000 zł
 4  Przychody własne  643.700 zł