Honorowi Obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

w VIII kadencji 2018-2023

 

Profesor Antoni Dziatkowiak

lekarzowi, kardiochirurgowi, w dowód uznania Jego szczególnych zasług dla powstania i rozwoju kardiochirurgii krakowskiej

Uchwała Nr XV/272/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.