BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

1. Usługi w zakresie wykonania prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w budynku przy ulicy Wielopole 1.

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty cenowej

 

 

 

2. Realizacja usługi w ramach projektu unijnego pn “Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas” (LOW-CARB), realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe – Call 2

 

Zapytanie oferowe

 

Formularz ofery cenowej

 

 

3. Dostawa paliw do samochodów służbowych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe z formularzem oferty cenowej

 

Istotne postanowienia umowy

 

Zakres rzeczowy

 

4. Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe i tramwajowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), usługi dystrybucji biletów, utrzymania infrastruktury przystankowej oraz windykacji i egzekucji należności z tytułu opłaty dodatkowej za 2018 r. 1

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty

 

Istotne postanowienia umowy wraz z zakresem rzeczowym

 

 

5. Dostawa i montaż 500 szt. stojaków rowerowych


Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz wzorem umowy6. Analiza podsystemu roweru publicznego złożonego z 50 rowerów elektrycznych wraz z punktem przeładunku towarów z samochodu dostawczego na rower towarowy.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Formularz ofert


Protokół z otwarcia ofert


7. Wyokonanie nadruków na służbowych kopertach, pieczątek, wkładów gumowych oraz wkładów tuszujących na potrzeby Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie


Zapytanie ofertowe


Wzór umowy

 

Wzór wyceny

 

Wzór nadruku


Formularz ofertowy8. Sporządzenie ,,Standardów infrastruktury pieszej w Krakowi''


Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Formularz oferty


9. Dostawa i montaż 5 szt. stacji napraw rowerów, wraz z wybrukowaniem wskazanych powierzchni pod urządzeniami w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego nr. BO.OM.221/18 pn. Łączymy Parki Krakowa

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.


Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.


10. Dostawa i montaż 5 samoobsługowych zamykanych boksów rowerowych w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego BO.D12.25.16 BIKE-owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta.


Zapytanie ofertowe


Wzór umowy

 

Formularz oferty


Notatka z otwarcia ofert

 

11. Dostawa i montaż, 5 samoobsługowych zamykanych boksów rowerowych w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego BO.D12.25.16 pn.: "BIKE-owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo dla miasta.

 

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy


Formularz ofertowy

 

12. Dostawa 5 sztuk elektrycznych rowerów towarowych wraz z systemem zamków elektronicznych w ramach realizacji zadań w projekcie "LOW-CARB - budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnyej w funkcjonowaniu obszarach miejskich"

 

Zakres Rzeczowy

 

Wzór umowy

 

Fromularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe

 

13. Badania funkcjonowania systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe

 

14. Wykonanie analizy rotacji pojazdów w nowych obszarach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania

 

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy


Opis przedmiotu zamówienia zał. 1 do umowy

 

Umowa powierzenia badania

 

 

15. Usługa dostępu przez przeglądarkę internetową do platformy służącej planowania transportu publicznego


Zaproszenie do składania ofert

 

Wzór umowy


Opis przedmiotu zamówienia16. Świadczenie bieżącej obsługi prawnej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie


Zapytanie ofertowe


Wzór umowy


17. Świadczenie bieżącej obsługi informatycznej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie


Zapytanie ofertowe


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Wzór umowy

 

Formularz oferty

 

18. Zakup materiałów biurowych dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym


Wzór umowy

 

Cennik brutto

 

 

19. Zakup mebli biurowych dla pracowników Zarządu Trasnportu Publicznego w KrakowieZapytanie ofertowe

 

Wykaz mebli

 

 

20. Sporządzenie "Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa"

 

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Formularz Ofertowy

 

 

21. Wykonanie ekspertyzy danych pozyskanych w ramach pomiarów rzeczywistej emisji spalin metodą "remote sensing" w Krakowie


Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Opis przedmiotu zamówienia


Zmiana wzoru umowy oraz zapytania ofertowego. Przedłużenie terminu do 27.02.2020

Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe