BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Oferujemy

- pracę w nowopowstałej instytucji kultury,

- naukę jednego z wiodących programów księgowych Comarch Optima,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Wykonywane czynności

- wystawianie zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów sprzedaży,

- monitoring i windykacja należności na podstawie podpisanych umów,

- weryfikacja zobowiązań na podstawie preliminarza płatności,

- weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

- weryfikacja opisów umieszczanych przez pracowników merytorycznych na dokumentach finansowo-księgowych,

- wprowadzanie faktur VAT zakupowych do rejestru z właściwym zaszeregowaniem grupy kosztów,

- importowanie do systemu księgowego wyciągów bankowych,

- numeracja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,

- okresowe uzgadnianie kont analitycznych,

- prowadzenie kartotek i ewidencji środków trwałych,

- przygotowanie danych do sprawozdań i czynny udział w ich sporządzaniu,

- archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

- udział w rozliczaniu wniosków o płatność ze środków otrzymanych z dotacji.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

- wykształcenia kierunkowego,

- pozytywnego nastawienia i chęci do pracy,

- dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu.

 

Mile widziane

- doświadczenie w księgowości,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów,

- gotowość do podjęcia zatrudnienia w nieodległym terminie.

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Instytut kultury Willa Decjusza zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać do 17 lutego 2019 roku na adres rekrutacja@willadecjusza.pl. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza ()