BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 129
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 129 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPANSKIEGO


1. Wymagania formalne


Odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia w szkole podstawowej i gimnazjum zajęć z języka hiszpańskiego.


2. Wymagania dodatkowe


3. Zakres obowiązków


4. Warunki pracy i płacy:


Umowa na czas określony, 6/18 godzin (0,33 etatu)

od 1 lutego 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku.


5. Wymagane dokumenty:


CV i list motywacyjny.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

W godzinach pracy szkoły w sekretariacie szkoły (od 7:30 do 15:30).


7. Ilość etatów


6/18 (0,33 etatu).
Dyrektor Grażyna Leszko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 129