BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia

DYREKTOR

ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

WIOLONCZELA – MUZYK TUTTI

 

 

 

 


1. Wymagania formalne

• bardzo dobra gra na instrumencie – wiolonczela,

• wykształcenie wyższe kierunkowe,

• umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe
• mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


3. Zakres obowiązków
• gra w orkiestrze w charakterze muzyka tutti na instrumencie wiolonczela.


4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy – do uzgodnienia,

• miejsce pracy – siedziba Orkiestry „Sinfonietta Cracovia” z siedzibą w Krakowie przy ul. Papierniczej 2,

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

 

5. Wymagane dokumenty:

• zgłoszenie winno obejmować CV wraz z pisemnym oświadczeniem następującej treści:

 

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Papierniczej 2, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

 

• list motywacyjny.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: office@sinfoniettacracovia.com, z dopiskiem Wiolonczela - konkurs na stanowisko muzyka tutti.

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA

ul. Papiernicza 2

31-221 Kraków

 

z dopiskiem Wiolonczela – konkurs na stanowisko muzyka tutti.

 

Powinny zawierać życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przesłuchania odbędą się 19 marca 2019 roku w Krakowie. Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci wybrani na postawie nadesłanych CV, spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry.7. Ilość etatów
1 etat


8. Inne

Przesłuchania wiolonczela tutti:

 J. S. Bach – dowolne preludium (6 Suit na wiolonczelę solo)

J. Haydn – Koncert D – dur Hob. VIIb/2 op. 101 (część I + kadencja M. Gendrona)

J. Brahms – Sonata wiolonczelowa e-moll op. 38 (część I) lub F-dur op. 99 (część I)

 

 

Partie orkiestrowe:

I. W.A. Mozart – Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551 cz. IV t. 46-71 oraz t. 94-157

II. L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 cz. II t. 98-106, t. 114-123 oraz cz. IV t. 453-462

III. F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90 cz. I t. 25-51, t. 261-285 i cz. IV t. 32-52

IV. P. Czajkowski – Souvenir de Florence op. 70 cz. II od Tempo primo do litery F

V. B. Bartok – Divertimento na orkiestrę smyczkową Sz. 113 cz. I t. 80-95 oraz cz. III t. 184-221

VI. K. Penderecki – Sinfonietta per archi nr 1 cz. II cała

VII. B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a, Marsz oraz Fuga od numeru 30 do numeru 31.

 

 

Program przesłuchania, materiały nutowe wybranych fragmentów orkiestrowych oraz więcej informacji na: www.sinfonietta.pl.

 


Dyrektor Jerzy Dybał

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: WIOLONCZELA - MUZYK TUTTI
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-02-12 11:18:03
AGNIESZKA WÓJTOWICZ
 Edycja
2019-01-11 17:00:00
AGNIESZKA WÓJTOWICZ
 Publikacja