BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

POSTĘPOWANIE 01/19

Przetarg nieograniczony na:

Całodobowa kompleksowa ochrona mienia oraz obsługa portierni Krakowskiego Teatru Variete
przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie

 

Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Krakowskiego Teatru Variete, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja o złożonych ofertach

- Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikiem

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia