BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

POSTĘPOWANIE 04/18

Przetarg nieograniczony na:

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie

 

  

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Krakowskiego Teatru Variete, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

- Informacja o złożonych ofertach

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Załącznik A do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Powierzchnie do sprzątania

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Instrukcja Eksploatacji Obiektu