Podatek leśny

(przejdź do stawek na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

(przejdź do formularzy na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

 

 

KPP 

Krakowski Portal Podatnika - źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Stawka podatku w 2019 r. wynosiła 42,2356 zł od jednego hektara lasu. 

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później. Korekty deklaracji należy składać na dotychczasowych formularzach (DL, DL-A, DL-B).

dla osób fizycznych:

IL z załącznikami - wersja aktywna

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

dla osób prawnych:

DL z załącznikami - wersja aktywna

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

Formularze aktywne na rok 2019

dla osób fizycznych (3 formularze w osobnych plikach xls):

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych (3 formularze w jednym pliku xls):

* DL Deklaracja na podatek leśny

* DL-A Informacje dotyczące gruntów leśnych będących w posiadaniu podatnika

* DL-B Informacje dotyczące gruntów leśnych zwolnionych z opodatkowania

 

 

Formularze na rok 2019 do wydruku

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych:

* DL Deklaracja na podatek leśny

* DL-A Informacje dotyczące gruntów leśnych będących w posiadaniu podatnika

* DL-B Informacje dotyczące gruntów leśnych zwolnionych z opodatkowania

 

 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 

 

Podatek leśny w roku 2018

Podatek leśny w roku 2017

Podatek leśny w roku 2016

Podatek leśny w roku 2015

Podatek leśny w roku 2014

Podatek leśny w roku 2013