BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
terapeuta pedagogiczny


1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o pracę,

umowa na czas określony od 3.12.2018r. do 21.06.2019r.


5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

 

kserokopia świadectw pracy

 

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

 

oświadczenie o niekaralności
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00


7. Ilość etatów
11/22 etatu
Dyrektor

mgr Marta Dębosz-Warchoł

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 ()