BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

POSTĘPOWANIE 03/18

Przetarg nieograniczony na:

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania budynku Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie

 

 

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Krakowskiego Teatru Variete, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

- Informacja o ofertach złożonych w odpowiedzi na postępowanie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Instrukcja Eksploatacji Obiektu

- Załącznik A do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Powierzchnie do sprzątania