Anna Korfel-Jasińska - IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki

Anna Korfel-Jasińska


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 109


telefon: 12 616 1319, 12 616 1309
fax: 12 616 1215
e-mail: ZP.Anna.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl

  

Anna Korfel-Jasińska (ur. 1971), magister pedagogiki (Uniwersytet Jagielloński), ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz bogatą wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z obszaru oświaty oraz funkcjonowania samorządu, gwarantującą wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań.

Podczas pracy w Urzędzie Miasta Krakowa od maja 1997 r. przeszła wszystkie szczeble stanowisk urzędniczych, począwszy od zatrudnienia na stanowisku referenta, podinspektora, inspektora i kierownika referatu, do stanowiska zastępcy dyrektora i dyrektora Wydziału Edukacji UMK. Przez cztery lata reprezentowała Miasto Kraków w komisjach edukacji Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Była audytorem wewnętrznym w Urzędzie Miasta Krakowa. Powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa do Powiatowej Rady Zatrudnienia przez okres ostatniej kadencji.

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 

1. Wydział Edukacji

2. Wydział Sportu

3. Wydział ds. Turystyki

4. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

5. szkoły i przedszkola

6. inne placówki oświatowo-wychowawcze, w tym sportowe

 

 

Zarządznie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

Zarządzenie Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu

 

Zarządzenie nr 3150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy Zastępcami Prezydenta Miasta Krakowa i Sekretarzem Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 183/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 3148/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady