BIP MJO - Przedszkole Nr 93
Wersja dokumentu z dnia 2017-04-03 19:32:24

Informacje organizacyjne

Samorządowe Przedszkole nr 93, im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Krakowiaków 18 funkcjonuje od 1 września 1952r. Swoja tradycję w osiedlu kultywuje od 56lat. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw i dużą ilością zieleni. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały.

 • grupa I  3 latki
 • grupa II 4 latki
 • grupa III 4-5 latki
 • grupa IV 6-latki - klasa "0"

Przedszkole w 2003 roku otrzymało Ogólnopolski Certyfikat Jakości i Tytuł „Partnerskie Przedszkole” za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w obszarach:

 • Dziecko
 • Komunikacja
 • Marketing
 • Rozwój

Przedszkole jest przyjazną placówką dla dzieci i ich rodziców, czego dowodem jest Rodzicielski Certyfikat Jakości Pracy. Otrzymało również od rodziców podziękowania za pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dyrektora i nauczycieli na łamach gazety Głos Nowej Huty.


Wysoka jakość pracy przedszkola przejawia się poprzez:

 • dni otwarte przedszkola,
 • kiermasze świąteczne,
 • konkursy międzyprzedszkolne: recytatorskie, plastyczne,
 • działalność marketingową - koszulki i znaczki z logo przedszkola, chorągiewki, wizytówki,  opracowywane foldery,
 • wystawy w bibliotece dziecięcej,


Nasze przedszkole współpracuje z:

 • innymi przedszkolami krakowskimi,
 • Domem Kultury CK Norwida,
 • Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym,
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
 • Teatrem Ludowym ,
 • Krakowską Szkołą Medyczną im. S. Leszczyńskiej,
 • Policją,
 • Towarzystwem Nasz Dom Góra Grosza,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Klubem Garnizonowym,
 • bibliotekami krakowskimi,
 • domami kultury, innymi przedszkolami.


 

Zakres działania .

Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności, uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

 • realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich,
 • udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej – logopedycznej.
 • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
 • współdziałania z rodziną w wychowaniu dziecka,
 • umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
 • religijnej oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej,
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące w oparciu o
podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego stanowiącą załącznik numer 1 do rozporządzenia Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. nr 4,poz 17 (załączniki do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.

 


Zapewniamy:

 • życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa Dzieci i Rodziców,
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych, kolorowych salach do nauki i zabawy,
 • smaczne ,domowe posiłki,
 • korzystanie z ogrodu wyposażonego w sprzęt rekreacyjny,
 • możliwość uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach : język angielski, taniec towarzyski ,rytmika, karate, gimnastyka korekcyjna, religia wszystkie zajęcia prowadzone przez kwalifikowaną kadrę specjalistów w swoich dziedzinach.

 

Proponujemy:

 • bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • różnorodne, liczne wycieczki,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
 • wyjazdy na „Zielone Przedszkole”,
 • spotkaniaz „Ciekawymi Ludźmi”,
 • zapoznajemy dzieci z historią i tradycjami Naszego pięknego miasta Krakowa.

 

Ponadto:

 • zapoznajemy dzieci z historią i tradycjami Naszego pięknego miasta Krakowa,
 • podkreślamy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego wychowanka,
 • wyrównujemy szanse edukacyjne każdego dziecka,
 • wprowadzamy dzieci w świat najważniejszych wartości: dobra, piękna i prawdy,
 • uczestniczymy w konkursach organizowanych przez różne instytucje,
 • jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie i potrzeby Dzieci i Rodziców.


W przedszkolu znajdują sie:

 • 4 sale w których odbywają się zajęcia w grupach,
 • hol,
 • szatnie  dla dzieci,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 • kuchnia.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.


Struktura organizacyjna jednostki:

W Samorządowym Przedszkolu Nr 93 pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w skład której wchodzą:

 • nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin

         - 1 nauczyciel kontraktowy,

         - 6 nauczycieli dyplomowanych,

 


W skład kadry niepedagogicznej wchodzą:

 

         - 2 pracowników kuchni,

 • pozostali pracownicy obsługi w tym:

         - 1 intendent

         - 1 pomoc  nauczyciela,

         - 3 woźne oddziałowe,

         - 1 konserwator,

         - 1 ogrodnik.

 

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

 • Grupa I:  3latki      poniedziałek 7:30-14:30, wtorek, środa, czwartek, piątek  7:30-14:00
 • Grupa II:  4latki     poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  8:00-14:00
 • Grupa III:  5latki    poniedziałek, wtorek, środa, czwartek , piątek  6:00-15:00
 • Grupa IV:  6latki     poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  8:00-17:00

 


  

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-27 19:03:15
EWA LIS
 Edycja
2019-02-10 15:15:45
EWA LIS
 Edycja
2018-09-09 18:59:39
EWA LIS
 Edycja
2018-01-10 15:42:30
EWA LIS
 Edycja
2017-10-08 17:06:24
EWA LIS
 Edycja
2017-10-08 16:58:19
EWA LIS
 Edycja
2017-04-24 22:36:14
EWA LIS
 Edycja
2017-04-03 19:32:24
EWA LIS
 Edycja
2016-05-17 16:54:00
EWA LIS
 Edycja
2012-10-11 23:16:50
EWA LIS
 Edycja
2010-04-12 18:14:11
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2010-04-12 18:11:49
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2009-03-08 14:42:06
GÓRECKA GENOWEFA
 Edycja
2008-02-27 20:19:26
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-02-04 17:55:10
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:29
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:35:12
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:23:43
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:23:30
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:10:19
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 15:09:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:40:11
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:39:50
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-04 14:34:35
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:34:08
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:32:02
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-03 21:31:58
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:21:17
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:20:51
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:59
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:53
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:19:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 20:17:11
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:33
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:11:17
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:10:55
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-02 17:10:49
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:53:45
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:53:35
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:51:01
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2008-01-01 20:31:20
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2007-11-15 19:28:10
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja
2007-11-15 19:27:04
PRZEDSZKOLE NR 93
 Edycja