BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Komunikaty i ogłoszenia Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-27 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów informuje, iż posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży. Wskazane na zdjęciach składniki majątku ruchomego mienia oglądać można w siedzibie tut. Jednostki w dniach od 2 marca do 20 marca 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 12 634 42 55 wew. 221, 241 lub pocztą elektroniczną: da @dpshelclow.pl.

Metka i dziennik zmian2019-02-17 Sprzedaż zbędnych składników majątkowych - Myjnia i urządznie parowe

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej im. L.i A. Helclów W Krakowie

Metka i dziennik zmian2018-08-14 Sprzedaż zbędnych składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej im. L.i A. Helclów

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów informuje, iż posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży. Wskazane poniżej składniki majątku ruchomego mienia oglądać można w siedzibie tut. Jednostki w dniach od 16 sierpnia do 17 września 2018 r.