BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

 

1. Wymagania formalne

 

posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego

 

 

2. Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność

 

3. Zakres obowiązków

zajęcia edukacyjne z języka hiszpańskiego w dwóch klasach ósmych i w klasie siódmej

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

 

zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze 8/18, umowa na czas określony do 31.08.2019r.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

CV, list motywacyjny

 

kserokopia świadectw pracy

 

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

 

oświadczenie o niekaralności

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

 

 

7. Ilość etatów

8/18

 

 

Dyrektor

 

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka hiszpanskiego 2018/2019)