BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116
WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko/a zatrudniono:


Panią Monikę Dąbrowską

Dyrektor Elżbieta Pańszczyk