BIP Archiwalny - A_GM35 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga Ewidencji Uczniów

   

 • Księga Absolwentów

   

 • Arkusz Ocen Ucznia Gimnazjum

   

 • Księgi Inwentarzowe

   

 • Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

   

 • Akta Osobowe Pracowników Szkoły

 Uzyskiwanie informacji: bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Kancelaria przyjmuje codziennie od 8 - 15