BIP Archiwalny - A_GM35 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

PRAWO

 

W tym dziale udostępniamy podstawowe dokumenty i informacje formalno-prawne dotyczące działalności naszej szkoły (akt założycielski i statut)

 

  1.   Statut Gimnazjum 35 

  2.  Akt założycielski