BIP Archiwalny - A_GM22 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

 

DYREKTOR
mgr Zofia Wilczyńska

przyjęcia stron:
wtorek: 1030 – 1330, czwartek: 1030 – 1230


PEDAGOG

mgr Joanna Schoefer

przyjęcia stron:
poniedziałek: 900 - 1300, wtorek: 1100 – 1500,
środa: 900 – 1300, czwartek: 1000 - 1530, piątek: 900 – 1300

dodatkowo w dniach, w których odbywają się zebrania i konsultacje - 1730 - 1900

 

 


SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

czynny codziennie od godz. 730 – 1530
przyjęcia stron od 800 – 1430 (czwartek - dzień bez stron)

 

Wszelkie zapytania można kierować drogą pocztową, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub ustnie.
Niezbędne dane znajdują się w zakładce Informacje o jednostce.