BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Zespół przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym w Krakowie. Zadaniem szkoły są działania dydaktyczno - wychowawcze zapewniające ciągłość nauki, wyrównywanie braków wiedzy szkolnej i niwelowanie skutków stresu związanego z chorobą.

 

Typy niepełnosprawności uczniów

  • przewlekle chorzy
  • z niepełnosprawnością ruchową

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest przebywanie w oddziałach szpitala. Nie wydaje się skierowań do szkoły.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Przedszkole Specjalne Nr 16
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108 im. Aliny Fedorowicz
  • XXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 

Baza jednostki

Baza jednostki jest własnością szpitala.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Uczniowie - pacjenciobjęci są opieką psychologiczno - pedagogiczną realizowana przez nauczycieli i wychowawców we współpracy z psychologami klinicznymi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

 

Opieka medyczna

Opiekę medyczną sprawują lekarze szpitala.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie i wychowankowie mają możliwość rozwijania zdolności i motywacji poprzez uczestnictwo w szerokiej ofercie działań pozalekcyjnych. Działający w szkole Zespół Zajęć Pozalekcyjnych wykorzystuje w pracy techniki psychoterapeutyczne: bajkoterapię, muzykoterapię, arteterapię, socjoterapię, techniki relaksacyjne i terapię podtrzymującą.

 

Realizowane eksperymenty i innowacje

Od września 2016 r. realizowana będzie następująca innowacja "Przyjazne badanie".

Od października 2016 r. realizowane będą następujące innowacje "Myślimy, rozumiemy, wiemy - zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi" oraz "Bawiąc uczyć"

Osiągnięcia uczniów

Uczniowie są laureatami wielu konkursów plastycznych i literackich o charakterze ogólnopolskim. Redagują gazetkę szkolną - nagradzaną w wielu konkursach.

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Szkoły szpitalne i sanatoryjne z całej Polski.

Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz przewlekle chorych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

Dyrektor: Alicja Szmuc - Jaskot

 

Dane teleadresowe

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

tel: 12 333 94 99

tel:660 574 375

 

 

e-mail: zssnr3@interia.pl

www.zss3krakow.pl

Dojazd:
tramwaje nr 3,9,13,23;

autobusy nr 173, 183, 204, 244, 304, 503, 144

Mapa