BIP Archiwalny - A_ZSO15 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Struktura Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Adres: ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków
Telefon: 12-657-75-62, 12-657-05-88
Faks: 12-657-75-62
Email: sekretariat@zso15krakow.edu.pl
WWW: http://www.zso15krakow.edu.pl

 

Dyrektor Zespołu: Danuta Kohut
Wicedyrektor: Jacek Dziadkowiec

Gimnazjum nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

Nazwa: Gimnazjum nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Adres: ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków
Telefon: 12-657-75-62, 12-657-05-88
Faks: 12-657-75-62
Email: sekretariat@zso15krakow.edu.pl
WWW: http://www.zso15krakow.edu.pl


Dyrektor Zespołu: Danuta Kohut
Wicedyrektor: Jacek Dziadkowiec