BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 to młody, innowacyjny i profesjonalnie dobrany zespół nauczycieli, potrafiących efektywnie pracować zarówno z dziećmi zdolnymi, jak i z tymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Typy niepełnosprawności uczniów

• Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• Z niepełnosprawnością sprzężoną,
• Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
• Uczniowie niedostosowani społecznie,
• Słabo widzący,
• Słabo słyszący,
• Z autyzmem,
• Z niepełnosprawnością ruchową,
• Z afazją,
• Z zespołem Aspergera.

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 wchodzą:
Przedszkole Samorządowe im. L. J. Kerna nr 32, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich

Kształcenie:
W szkole podstawowej funkcjonują klasy integracyjne o liczebności do 20 uczniów.
Nauka języków obcych z podziałem na grupy: jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. niemiecki.

Oferujemy szeroki zakres zajęć dla wszystkich dzieci, by miały możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów. Uczymy poszanowania praw i potrzeb drugiego człowieka. Jesteśmy otwarci na wszystko, co postępowe i twórcze, dlatego wciąż poszukujemy nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą. Bogaty program szkolnych imprez, będących tradycją naszej szkoły, oferuje uczniom wiele ciekawych form pracy, które uczą, wychowują i bawią, m.in. Szkolny Festiwal Kultury, Dzień Patrona i Festyn Maltański, Festiwal Nauki i wiele, wiele innych.

Baza jednostki
Dla uczniów klas I-III SP osobne piętro budynku szkoły. Wyremontowane sanitariaty w całej szkole. Plac zabaw wybudowany w ramach programu „Radosna Szkoła".
Wszystkie sale lekcyjnych wyposażone w projektory i ekrany, 10 sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi. 2 pracownie komputerowe, 3 mobilne pracownie komputerowe.
Sala gimnastyczna, sala fitness, sala judo, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji.
Winda dla osób niepełnosprawnych, pochylnia w bud. B.
Stołówka szkolna

Szkolne centrum pomocy psychologiczno pedagogicznej, oferujące zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne i wyrównawcze.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Pedagog szkoły podstawowej, psycholog, socjoterapeuta, logopeda

Opieka medyczna
Gabinet pielęgniarki czynny codziennie od 7.30-15.05

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolny Klub Sportowy R.Z.A.K. (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), chór szkolny, koło PCK.
Wiele kół zainteresowań z różnych przedmiotów. XIII harcerski szczep „Swarożyca"

Osiągnięcia uczniów
Liczne grono laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
Wymiana uczniów ze szkołami w Belgii. ZSP nr 17 jest szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego, współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Krakowską Akademią.

Dyrektor:
mgr Jolanta Kluz
Dane teleadresowe
ul. Czarnogórska 14
30-638 Kraków
Tel. 12 655 35 04, fax 12 655 51 90
e-mail:sekretariat@zsp17.pl
strona internetowa: www.zsp17.pl (poprzednia strona www.zsoi7.pl)

Dojazd:
tramwaje: 6, 24, 50, autobusy: 164, 204, 244

Mapa