BIP Archiwalny - A_ZSOI4 (data archiwizacji: 2017-11-17, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4

im. Polskich Noblistów

w Krakowie

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 148

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32

 

Zapraszamy do serwisu domowego:

www.zsoi4.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MARIA JOLANTA KURCZ
Osoba publikująca:
MARIANNA JARGUZ-CHOLEWA
Data wytworzenia:
2006-11-06
Data publikacji:
2012-05-17
Data aktualizacji:
2015-04-27