BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Struktura organizacyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151: Władze i dane teleadresowe zamieszczone są również na stronie informacje o jednostce.        Strona szkolna http://www.zsoi2.krakow.pl/sp151/