BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Polityki, programy, raporty Rozbudowane programy języka niemieckiego i angielskiego;             - klasa z rozszerzonym językiem niemieckim, przygotowująca do egzaminu DSD II,             - klasa z zaawansowanym językiem angielskim             - klasy z programem autorskim do nauki języka angielskiego Szkoła jest przygotowana do pracy z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami jak również pracą z uczniami cudzoziemskimi i powracającymi z zagranicy Szkoła posiada status "Szkoły z klasą";  Wyjazdy edukacyjne w ramach wymiany zagranicznej z uczniami z innych krajów (Niemcy, Holandia, Anglia)