BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Rekrutacja do klas pierwszych SP nr 151 Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w ZSOI 2 w Krakowie   Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 151 i Gimnazjum 23 w Krakowie