BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
  Finanse i mienie Szkoły Podstawowowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151 budżet szkoły mienie szkoły