BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Godziny pracy sekretariatu oraz przyjęć dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151   Sekretariat od poniedz. do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 Sekretariat uczniowski zajmujący się sprawami uczniów (zapisy i wypisy ze szkoły, wydawannie legitymacji i zaświadczeń dla rodziców) wtorki i czwartki od 9.00 do 13 GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORÓW ZSOI nr 2:   Dyrektor Justyna Sikorska - Grzyb: wtorek godz. od 14.00 do 16.00 V-ce dyrektor Ewa Myczkowska - Nowak: piątek w godz. od 10.00 do 11.00 V-ce dyrektor Joanna Kuc: poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00   Szkoła organizuje i zapewnia uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną. DYŻURY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO codziennie: poniedziałek - czwartek w godz. 8-17, piątek w godz. 8-16   Jolanta Durda - pedagog: Beata Mordyńska- pedagog: Magdalena Dutkiewicz - psycholog