BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Celem Szkoły jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej (i gimnazjum) w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła oferuje wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, między innymi nauczycieli specjalistów zajmujących się uczniami niepełnosprawnymi. Nauka odbywa się w klasach integracyjnych, gdzie obok dzieci zdrowych w zajęciach uczestniczą niepełnosprawni: czerpią wiedzę, uczą się prawidłowych zachowań i funkcjonowania w grupie społecznej. Typy niepełnosprawności uczniów • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,• Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym• Z niepełnosprawnością sprzężoną• Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym• Uczniowie niedostosowani społecznie• Niewidomi i słabo widzący• Niesłyszący• Słabo słyszący• Z autyzmem• Z niepełnosprawnością ruchową W skład Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151  wchodzą:  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151, Ooddział Przedszkolny oraz klasy drugie i trzecie gimnazjalne   Baza jednostki Baza Zespołu to budynek główny z trzema skrzydłami: segment szkoły podstawowej, segment gimnazjum i segment sportowy. Łączna powierzchnia to  6637m2, 30 dużych sal lekcyjnych oraz 15 mniejszych na użytek pracy w grupach. wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w projektory lub tablice multimedialne i komputery z dostepem do internetu. Są 3 pracownie komputerowe (w tym jedna dla klas młodszych), świetlica integracyjna, stołówka z zapleczem gospodarczym( obiady gotowane na miejscu, dodatkowo 2 śniadania i podwieczorki), gabinety: pedagogiczny, logopedyczny i do rewalidacji indywidualnej, biofeedack oraz biblioteka z czytelnią i dostępem do komputerów i internetu. Bazę sportową tworzą; duża i mała sala gimnastyczna, 2 salki rehabilitacyjne oraz siłownia. Obiekty przyszkolne składają się z boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), dwóch boisk asfaltowych do siatkówki, bieżni lekkoatletycznej i piaskownicy do skoku w dal. Ogromny teren zielony  na tyłach szkoły również służy dzieciom podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych. Przed szkołą znajdują się dwa place zabaw.   Pomoc psychologiczna i pedagogiczna W Szkole zatrudniony jest psycholog i 2 pedagogów.W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne i inne specjalistyczne - zgodnie z potrzebami uczniów. W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny.Uczniowie z problemami w poruszaniu się mają zapewnioną pomoc nauczyciela rehabilitanta. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską (gabinet czynny codziennie od 8.00 do15.00), stomatologiczną (gabinet czynny w pon, śr. pt. od 8.00 do 12.00) Zajęcia pozalekcyjne Zarówno w szkole podstawowej, jak i w klasach gimnazjalnych prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, psychoedukacyjne. Ponadto uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z zajęć rewalidacji indywidualnej oraz rehabilitacji ruchowej. Dla wszystkich uczniów organizowane są koła przedmiotowe i zainteresowań, koła teatralne oraz na terenie świetlicy koło muzyczne, plastyczne i zajęcia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne, a także zajęcia z tzw. pedagogiki cyrku. Realizowane eksperymenty i innowacje Język niemiecki dla chętnych uczniów klas 4-7 Projekty realizowane w ramach środków unijnych: • Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej realizowane wspólnie z AWF Kraków• Wychowanie fizyczne w klasach gimnazjalnych realizowane wspólnie z AWF Kraków Klasy realizujące program własny szkoły: z poszerzonym językiem angielskim i usportowione   Osiągnięcia uczniów Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci - uczeń objęty specjalistyczną pomocą pedagogiczną - indywidualny tok i program nauczania.Liczne konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie i miejskie - uczniowie zostają laureatami i finalistami (Omnibus, Alfik, Kangur Matematyczny, Konkursy Przedmiotowe organizowane przez KO). Szczególnie ważne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest udział i wygrane w licznych konkursach plastycznych oraz sportowych - szkolna olimpiada specjalna. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi • Szkoła ćwiczeń dla Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, • Współpraca ze Stowarzyszeniem „WIOSNA" - realizacja projektu Akademia Przyszłości"• Caritas• Hospicjum Św. Łazarza• Badanie ryzyka dysleksji...• Udział w projektach UE Youth in Action• Wymiana Polsko- niemiecka Erding k. Monachium -Gimnazjum im. Anny Frank, Szkoła sportowa w Lipsku (w ramach programu współpracy miast partnerskich)• Rada Dzielnicy VIII w Krakowie• Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego na Ruczaju• Krakowskie Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne• MOPS, Sądy Rodzinne, Domy Dziecka, Szkoły Specjalne• Instytut Servantesa• Goethe Instytut• Ambasada i Konsulat Niemiec, Konsulat Austrii, British Council,• UNESCO - Czechy; wymiany seminaryjne młodzieży i nauczycieli   Dane teleadresowe ul. Lipińskiego 230-349 Krakówtel.: 012 266-54-97, fax: 012 269-06-59e-mail: zsoi2@wp.plstrona: http://www.zsoi2.krakow.pl/sp151/ Dojazd: Dojazd: autobus nr: 106,166,178,194, tramwaj nr: 11,18,23.52Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą być dowożeni do szkoły na koszt Urzędu Miasta Krakowa. Mapa