BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 54

Informacje publiczne nieumieszczone w BIP udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć m.in.:

1) osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w sekretariacie,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3) za pomocą platformy e-PUAP,

4) za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:

Szkoła Podstawowa nr 54

ul. Tyniecka 122

30-376 Kraków

5) telefonicznie.


GODZINY PRACY SEKRETARIATU:


PONIEDZIAŁEK 7.30 - 15.30

WTOREK 7.30 - 13.00 + POCZTA

ŚRODA 7.30 - 15.30

CZWARTEK 7.30 - 15.30

PIATEK 7.30 - 13.00 + POCZTA

 

tel. 12 267 58 53

e-mail: sp54kostrze@interia.pl