BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 54

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I- VIII