BIP Archiwalny - A_SP147 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVII/207/07 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 147
Symbol: SP147
Adres: ul. Zbydniowicka 1, 30-698 Kraków
Telefon: +48126549386
Faks: 0126549386
Email: szkola147@interia.pl
WWW: http://www.sp147.edukonekt.pl
Zakres działania: kształcenie zintegrowane z oddziałem przedszkolnym
Władze:
Dyrektor  Ewa Tomczyk