BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
Szkoła Podstawowa Nr 123
 

 

Zapraszamy na stronę szkoły https://sp123krakow.edupage.org/


Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, uczącą tolerancji,

poczucia prawdy i wrażliwości na potrzeby innych.

 

 

W naszej szkole są:

 • sala gimnastyczna,
  • świetlica,
   • pracownia komputerowa,
    • bogato wyposażona biblioteka,
     • stołówka,
      • gabinet pomocy przedlekarskiej.

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek . W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły . Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.