BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 123
Symbol: SP123
Adres: ul. Okólna 16, 30-684 Kraków
Telefon: +48126580608
Faks: 12 658 06 08
Email: sp123@interia.pl
WWW: http://https://sp123krakow.edupage.org/
NIP: 6792482005
Zakres działania: szkolnictwo szczebla podstawowego
Uwagi: Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl

Władze:
Dyrektor  Marta Dębosz-Warchoł
Zastępca Dyrektora  Anna Boruta