BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Podstawowe przepisy

 

Podstawy prawne działalności Spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. stanowi powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

 

1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;

 

 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A.:

 

1. Uchwała nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na założenie spółki zależnej oraz akceptację treści Aktu założycielskiego tej spółki;

 

 

Akt Założycielski Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.:

 

1. Akt Założycielski Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.;