BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego

Mienie

Budynek szkoły wraz z pracownią komputerową, biblioteką, nową salą gimnastyczną, stołówką

oraz tereny przyszkolne: boisko i ogród.


Sprzęt szkolny jako wyposażenie sal lekcyjnych.


Środki dydaktyczne jako pomoc w prowadzeniu zajęć.

 

Całkowita wartość księgowa brutto majątku szkoły wynosi: 7 231 000,19 zł.

 

środki trwałe: 6 465 403,24 zł.

 

środki trwałe niskocenne: 696 179,77 zł.

 

wartości niematerialne i prawne: 18 439,57 zł

 

księgozbiór: 50 977,61 zł.