BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego

Budżet

Budżet przyznawany jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa w styczniu każdego roku.

 

Budżet szkoły na rok 2017

Działalność podstawowa

 

Dział/Rozdział: 801/80101

Wydatki ogółem

1 674 700,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 437 200,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

236 400,00

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100,00

 

Dział/Rozdział: 854/85401

Wydatki ogółem

167 000,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

157 300,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

11 806,64

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 801/80195

Wydatki ogółem

14 900,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

14 900,00

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 801/80150

Wydatki ogółem

36 200,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 800,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

1 400,00

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 801/80146

Wydatki ogółem

1 300,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

1 300,00

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 801/80103

Wydatki ogółem

500,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

500,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

-

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 854/85412

Wydatki ogółem

5 000,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

-

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-


Dział/Rozdział: 926/92601

Wydatki ogółem

5 400,00

w tym

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

5 400,00

dotacje na zadania bieżące

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń


Wynajem sali gimnastycznej