BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Finanse i mienie

 

Sprawozdania finansowe szkoły

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok SP 33 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

 

Bilans

Nota 1.1a

Nota 1.1b

Nota 1.15

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki