BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Jak załatwić sprawę

1. Jak otrzymać duplikat legitymacji szkolnej?

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy tem fakt zgłosić w sekretariacie szkoły. Do wyrobionia duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji,
  • złożyć p[odpisane zdjęcie (nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł.


odbiór legitymacji - w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły


 

2. Jak otrzymać duplikat świadectwa?

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego, w celu uzyskania jego duplikatu należy:

 

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatuświadectwa z określeniem jego rodzaju (ukończenia szkoły, klasy) i roku. 
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 26zł.

odbiór duplikatu świadectwa - w terminie do 14 dni od zgłoszenia e sekretariacie szkoły.