BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 10

Jak załatwić sprawę

 

DYREKTOR  SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w środy w godz. 16:00-17:00 ( z wyjątkiem dni, kiedy odbywają sie zebrania Rady Pedagogicznej).

W czasie dni otwartych i zebrań z Rodzicami w godz. 17:00-18:00.

W czwartki w godz. 10:00-11:00.

 

SEKRETARIAT  SZKOLNY

 

Szkoła Podstawowa nr 10

telefon 12 421 33 11, 12 422 74 17

fax 12 421 33 11

 

szkola@sp10.edu.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek- piątek 8:00 - 16:00

 

 

Świetlica szkolna SP 10

 

Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od godz.7:10 do 17:00.

Proponuje zajęcia plastyczne, teatralne oraz odrabianie zadań domowych.

 

Wicedyrektor/Pedagog szkolny

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 13:00

wtorek 8:00 - 12:00

środa 10:30 - 15:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 8:00 - 12:00

 

Pedagog szkolny - Doradca zawodowy


Godziny pracy:

poniedziałek 9:00 -13:00

 


BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:30-11:30

wtorek 8:30-11:30

środa 8:00-11:30

czwartek 8:00-12:30

piątek 8:30-11:30

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Obiady wydawane są w godz. 11:30 - 14:00.

 

 

Opieka medyczna

 

dyżur pełni pielęgniarka szkolna

 

Godziny pracy:

 

wtorek 7:30 - 11:30

 

 

 

Gabinet stomatologiczny

 

środa 8:00-13:00

 

 

Young Learners Resource Center

 

(Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego)

 

telefon 12 421 02 36

ylrc.krakow@gmail.com

 

Godziny pracy:

poniedziałek-środa  12:00 - 15:00

czwartek-piątek  7:00 - 10:00