BIP MJO - XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida

Podstawowe przepisy

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku - Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z poźniejszymi zmianami
  • Ustawa Karta nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 roku z poźniejszymi zmianami z dnia 15 lipca 2004
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
  • Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLII/742/16 z 27 kwietnia 2016 r. zobacz
  • inne przepisy wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty