BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

ROK 2020

 

ZIM.ZP.262.2.1.2020 Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2.6 km w formule zaprojektuj - wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”.

 

ZIM.ZP.262.2.2.2020 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego nr ZIM/K2.21/16 pn. „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”

 ROK 2019


ZIM.ZP.262.2.16.2019 LICYTACJA ELEKTRONICZNA Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej i konstrukcyjnej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy


ZIM.ZP.262.2.15.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj.

 

ZIM.ZP.262.2.12.2019 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy Moście Wandy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

 

ZIM.ZP.262.2.13.2019 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap 1) – wykonanie ogrodzenia.


ZIM.ZP.262.2.11.2019 LICYTACJA ELEKTRONICZNA Opracowanie koncepcji kładki pieszo - rowerowej Dębniki-Zwierzyniec w Krakowie


ZIM.ZP.262.2.10.2019 LICYTACJA ELEKTRONICZNA Opracowanie koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada w Krakowie 

 

ZIM.ZP.262.2.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)”

 

ZIM.ZP.262.2.9.2019 LICYTACJA ELEKTRONICZNA Opracowanie koncepcji budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z Al. 29 Listopada w Krakowie

 

ZIM.ZP.262.2.8.2019 LICYTACJA ELEKTRONICZNA Opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec w Krakowie

 

ZIM.ZP.262.2.7.2019 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu – opracowanie koncepcji w zakresie budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką


ZIM.ZP.262.2.5.2019 „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22.” – w formule Projektuj i Buduj.

 

ZIM.ZP.262.2.4.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę i Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie” – ZIM/K2.26/16

 

ZIM.ZP.262.2.3.2019 Termomodernizacja, przebudowa i remont Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie

 

ZIM.ZP.262.2.2.2019 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego

 

ZIM.ZP.262.2.1.2019 Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części)